TS: Výzva ZCR SR na prehodnotenie opatrení

My, zamestnávatelia a podnikatelia združení vo Zväze cestovného ruchu SR sme znepokojení z prístupu a rozhodnutí politikov vo vláde o opatreniach, ktoré považujeme za nelogické, neúčinné a výrazne poškodzujúce podnikanie a fungovanie.

8. 12. 2021 Bratislava

Vyzývame Vládu SR, aby prehodnotila ohlásené pravidlá pre poskytovanie služieb cestovného ruchu za primeraných podmienok ako v iných oblastiach spoločnosti, tak aby tieto podmienky boli porovnateľné s podmienkami v okolitých krajinách. Zároveň žiadame, aby boli zverejnené jasné kritéria a podmienky pri splnení ktorých sa bude uplatňovať Covid automat.

Ani po včerajšom brífingu  predstaviteľov Vlády SR nie je jasné, akými pravidlami  a opatreniami sa  budeme riadiť po 9. januári 2022, teda počas zimnej turistickej sezóny. Nie sú zodpovedané základné otázky, kedy a za akých okolností sa bude znova uplatňovať Covid automat. Chýbajúce odpovede naznačujú, že Vláda SR pravdepodobne nemá žiaden plán pre toto obdobie.

Informácie o otvorení hotelov a lyžiarskych stredísk, ktoré budú len dočasne otvorené počas obdobia 2 týždňov, sú nedostatočné a zmätočné. Obmedzovanie ubytovacej kapacity a potreba negatívnych testov  pre návštevu hotelov a penziónov, bez možnosti využívať služby reštaurácii či iných voľnočasových služieb, nie sú uvoľnením podmienok. Práve naopak. Podmienky, ktoré boli prezentované pre ubytovacie zariadenia sa neuplatňujú ani počas  lockdownu v rámci výnimiek, medzi ktoré patria aj tzv. biznis cestujúci. Ohlásené opatrenia preto považujeme za absurdné a nelogické, také, ktoré nie sú uvoľnením, ale neodôvodneným sprísnením pravidiel.

Zväz cestovného ruchu SR opakovane poukazuje na skutočnosť, že opatrenia prijaté v súvislosti s tzv. lockdownom, umožňujú aj naďalej voľný pohyb a vycestovanie slovenských občanov do okolitých krajín a využívanie služieb hotelov, gastro prevádzok, lyžovania a iných, napríklad wellness služieb, najmä v susedných krajinách.

Odmietame byť rukojemníkmi rozhodnutí vlády, ktoré sú neúčinné, neprispejú k zlepšeniu epidemiologickej situácie a v konečnom dôsledku spôsobujú iba zbytočné ekonomické škody domácim podnikom v cestovnom ruchu.