Orgány zväzu

Prezident zväzu:

Marek Harbuľák (AHRS)

Viceprezidenti zväzu:

Ján Svoboda (HHS)

Dozorná rada zväzu:

Michal Čuridlo (HHS)

Peter Lišiak (AHRS)

Michal Fajín (ASK)

Prezídium zväzu:

Igor Rattaj (TMR)

Štefan Píri (SZVTA)

Roman Berkes (SACKA)

Ján Svoboda (HHS)

Janka Zálešáková (ASK)

Miroslav Grešo (LAVEX)

Marek Harbuľák (AHRS)

Vladimír Grežo (BTB)

Jana Kelementová (AZaH)

Lucia Blašková (RVT)

Michal Petráš (Trinity Hotels)

Richard Pichonský (AquaCity)

Gabriel Somogyi (SAAKP)