Orgány zväzu

Prezident zväzu:

Mgr. Marek Harbuľák (AHRS)

Viceprezidenti zväzu:

PhDr. Ján Svoboda PhD. (HHS)

Dozorná rada zväzu:

Ing. Michal Čuridlo (HHS)

PhDr. Eva Mazúchová (BTB)

Prezídium zväzu:

Juraj Chovaňák (TMR)

Štefan Píri (SZVTA)

Roman Berkes (SACKA)

PhDr. Ján Svoboda PhD. (HHS)

MUDr. Janka Zálešáková (ASK)

Ing. Miroslav Grešo (LAVEX)

Mgr. Marek Harbuľák (AHRS)

Ing. Vladimír Grežo (BTB)

Ing. Jana Kelementová (AZaH)

Lucia Blašková (RVT)

Ing. Pavol Weiss (ÚT)

Martin Síblik (Trinity Hotels)

Richard Pichonský (AquaCity)

Mgr. Gabriel Somogyi (SAAKP)