Vyhlásenie Zväzu cestovného ruchu SR ku kritickej situácii v odvetví

Profesijné organizácie a zamestnávatelia združení vo Zväze cestovného ruchu SR vyzývajú novú vládu na prijatie okamžitých opatrení, ktoré môžu zmierniť mimoriadne negatívne dopady na celé odvetvie cestovného ruchu.

 ZCR SR žiada Vládu SR, aby bezodkladne prijala cielené a efektívne opatrenia:

  1. minimalizovanie platieb štátu pre zamestnávateľov v oblasti daní a odvodov s odkladným účinkom,
  2. zavedenie refundácie mzdových nákladov počas trvania opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia,
  3. zabezpečenie prekleňovacích bezúročných pôžičiek pre MSP s predĺženou dobou splatnosti na zabezpečenie likvidity,
  4. elimináciu kontrolnej činnosť orgánov a  sankcií za nedodržanie lehôt a vybraných povinností zamestnávateľov, ktoré nesúvisia s dodržiavaním opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia koronavírusom.

Tento týždeň je kritický pre množstvo zamestnávateľov v cestovnom ruchu, predovšetkým však pre zamestnávateľov v ubytovacích a stravovacích zariadeniach. Mnohí z nás sa rozhodujú o tom, či dokážu toto krízové obdobie prekonať a budú pokračovať v podnikaní, alebo ukončia svoju činnosť a začnú prepúšťať zamestnancov. Situácia v tomto segmente je naozaj vážna. Rozhodnutie o budúcnosti cestovného ruchu na Slovensku môže ovplyvniť vláda a parlament. Ide o to, ako rýchlo dokážu prijať konkrétny a funkčný balík opatrení pre podnikateľov a zamestnávateľov,“ uviedol Marek Harbuľák, prezident ZCR SR.

Zväz cestovného ruchu SR už pripomienkoval a poslal vlastné návrhy k prvým ekonomickým opatreniam na začiatku pandémie. Zamestnávatelia v cestovnom ruchu vyvíjajú aj iné aktivity, ktoré dokážu zmierniť negatívne dopady na ich podnikanie, napr. dočasné pridelenie zamestnanca, iniciatívy na to, aby klienti nerušili pobyty a radšej zvolili zmenu termínu.

Odvetvie cestovného ruchu tvoria predovšetkým malé a stredné zariadenia, mnohé z nich rodinné firmy, ktoré nedokážu bez pomoci štátu čeliť kríze takéhoto rozsahu. Cestovný ruch sa prakticky zastavil,  zakázané alebo výrazne obmedzené je poskytovanie všetkých služieb v tejto oblasti. Svoju prácu tak nemôže vykonávať 160 000 zamestnancov v hoteloch, penziónoch, reštauráciách, kúpeľoch, akvaparkoch, lyžiarskych strediskách, či iných službách. Tieto opatrenia negatívne pocítia aj dodávatelia, ktorí nemajú komu poskytovať svoje tovary a služby. Predpokladá sa, že mimoriadna situácia môže trvať ešte niekoľko týždňov a možno aj mesiacov.

Vyhlásenie ZCR SR ku kritickej situácii v odvetví na stiahnutie – tu.