Zväz cestovného ruchu SR v médiách – január

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít ZCR SR za január 2021.

Monitoring mediálnych výstupov na stiahnutie – tu.