Zväz cestovného ruchu SR v médiách – jún, júl a august 2023

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít ZCR SR za jún až august 2023.

Monitoring mediálnych výstupov na stiahnutie – tu.