Zväz cestovného ruchu SR v médiách – november 2022

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít ZCR SR za november 2022.

Monitoring mediálnych výstupov na stiahnutie – tu.