Zväz cestovného ruchu SR v médiách – september 2022

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít ZCR SR za september 2022.

Monitoring mediálnych výstupov na stiahnutie – tu.